JIZZYOU中国少妇

<cite id="zt5bf"></cite>
<span id="zt5bf"></span>
<strike id="zt5bf"><i id="zt5bf"></i></strike><strike id="zt5bf"><i id="zt5bf"></i></strike>
<span id="zt5bf"><dl id="zt5bf"><del id="zt5bf"></del></dl></span>
<strike id="zt5bf"><ins id="zt5bf"></ins></strike>
<span id="zt5bf"><dl id="zt5bf"><del id="zt5bf"></del></dl></span>
<span id="zt5bf"><dl id="zt5bf"><del id="zt5bf"></del></dl></span>
<strike id="zt5bf"></strike>
<strike id="zt5bf"><i id="zt5bf"></i></strike>
<span id="zt5bf"></span><strike id="zt5bf"></strike>
<strike id="zt5bf"><i id="zt5bf"><cite id="zt5bf"></cite></i></strike>
<strike id="zt5bf"></strike>
                    
飛天時代租賃

租金繳付

 

 

 
 
 ?。保自伦饨鹪谙聠螘r或送貨上門時支付。此后每月租金付款日為您合同起始日。
 
 ?。玻總€收費周期我司開取發票,客戶在收到發票后7個工作日內給與支付。
 
 ?。常召M周期分為月付、季付、半年付、年付,以雙方約定為準。 

 

JIZZYOU中国少妇